• AK-DAC 2 serisi

Bu model kurutucularımız -40°C çiğlenme noktası ve üzerinde değerlerde , kuru basınçlı hava üretmek üzere dizayn edilmiş ve kurutulan basınçlı havanın hiç kaybedilmeden işletmeye verilmesi esasına göre çalışan sistemlerdir.

Bu işlem rejenerasyon havasının bir blower ile üretilmesi ve rezistanlı ısıtıcı ile gerçekleşir.

AK-DAC 2 serisi