• AK-DAC 1 serisi

Bu model kurutucularımız -70°C çiğlenme noktası ve üzerinde değerlerde , kuru basınçlı hava üretmek üzere dizayn edilmiş ve kurutulan basınçlı havanın % 2 nispetinde kuru hava kaybıyla çalışan sistemlerdir.Bu hava kaybı çiğlenme noktası kontroller ilavi ile bağıl olarak daha da minimum oranlara indirilebilir.

Bu işlem rejenerasyon havasının bir blower ile üretilmesi ve rezistanlı ısıtıcı ile gerçekleşir.

AK-DAC 1 serisi